Polityka prywatności Heroo Mobile

Aplikacji Heroo dla Rodzica
i
Aplikacji Heroo dla Dziecka

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się Heroo S.A. z siedzibą w Warszawie, identyfikujemy się numerami: NIP: 5252820308 oraz REGON: 385909551 i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego Dziecka. Nasze biuro znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 4a, 85-758 Bydgoszcz. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr + 48 699 595 699.

2. Ogólne warunki

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Niniejsze Oświadczenie o Polityce Prywatności jest oficjalnym dokumentem firmy Heroo S.A. z siedzibą w Warszawie właściciela praw do korzystania z Aplikacji „Heroo dla Rodziców” i „Aplikacji „Heroo dla Dzieci”.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności i nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie klikaj „Akceptuję” i nie korzystaj z naszych Usług. Kierując się zasadami dobrej wiary i działając w swoim interesie, jeśli kliknąłeś przycisk „Akceptuję”, uznaje się, że bez wyjątku zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Oświadczenia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Twoich oraz Twojego Dziecka podanych w dalszej treści niniejszej Polityki.

Ochrona danych osobowych wszystkich osób korzystających z naszych Aplikacji ma dla Nas ogromne znaczenie. W celu zapewnienia takiej ochrony oraz uwzględniając w szczególności wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) przekazujemy Ci informacje.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń dotyczących wykorzystania danych osobowych lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub danych Twojego Dziecka możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-maila: [email protected] lub telefonicznie pod nr + 48 699 595 699. Możesz też w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: Biuro Obsługi Klienta Heroo S.A. ul. Przemysłowa 4a, 85-758 Bydgoszcz.

Przestrzeganie poufności jest dla Nas istotne, ponieważ celem niniejszej Polityki Prywatności jest ochrona praw i wolności osoby i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności Dzieci, w tym ochrona prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych, przed wszelkimi nieuprawnionymi dostęp i ujawnianie.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych i wszelkich innych informacji z tym związanych o osobach, które korzystają z Aplikacji Heroo dla Rodzica i Aplikacji Heroo dla Dzieci.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia naszą praktykę gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem naszego oprogramowania mobilnego (łącznie zwanej „Usługą” lub „Aplikacjami”), a także wybory użytkownika dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących zarówno jego osoby jak i jego Dziecka.

3. Jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe

Zarówno Twoje dane osobowe jak i dane osobowe Twojego Dziecka przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji Heroo dla Rodzica oraz przez Twoje Dziecko z Aplikacji Heroo dla Dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do Regulaminu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego Dziecka w celu wykonania umowy z Tobą (wszak korzystanie z naszych Aplikacji to nic innego jak korzystanie z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną) oraz wynikających z przepisów konsumenckich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas zarówno Twoich danych osobowych jak i danych osobowych Twojego Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem ). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać zarówno Twoje dane osobowe jak i dane Twojego Dziecka również w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ).

Ponadto przetwarzamy dane charakteryzujące sposób korzystania przez zarówno Ciebie jak i Twoje Dziecko jako użytkownika z naszych aplikacji (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz Ty i Twoje Dziecko (adres IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz Ty oraz z którego korzysta Twoje Dziecko, jak również miejsce z którego łączycie się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów statystycznych oraz do poprawy działania naszych aplikacji. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z aplikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów aplikacji i poprawa jej jakości.

Wykorzystujemy również pliki Cookies w naszych aplikacjach. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym oraz urządzeniu, z którego korzysta Twoje Dziecko (np. smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

Tutaj również podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest lepsze działanie aplikacji.

Zgoda na cookies. Podczas rejestracji w naszych Aplikacjach wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którego korzysta Twoje Dziecko. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych aplikacji.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.

Cookies własne – wykorzystujemy je w celu poprawy działania naszych aplikacji.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza aplikacja, podobnie jak wiele innych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszej aplikacji następująco:
Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk naszych aplikacji, takich jak liczba użytkowników, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do korzystania z naszych aplikacji, czas spędzony w aplikacji, etc.

Przetwarzamy także dane o lokalizacji. Aplikacja Heroo dla Rodzica określa zarówno lokalizację Urządzenia Rodzica jak i Urządzenia Dziecka za pomocą triangulacji telefonu komórkowego za pomocą wbudowanego w Urządzeniu odbiornika GPS, systemu komunikacji internetowej (WiFi) oraz internetu mobilnego. Aplikacja Heroo dla Rodzica śledzi Rodzica (który ma zainstalowaną Apliakcję Heroo dla Rodzica) i zapewnia dostęp do lokalizacji Urządzenia Dziecka, które korzysta z Aplikacji Heroo dla Dziecka, dlatego Dziecko musi zostać dodane do Konta Rodzica w Aplikacji Heroo dla Rodzica. Rodzic może dodać nieograniczoną liczbę Dzieci do swojego Konta.

Korzystając z Usług świadczonych poprzez nasze Aplikacje, Rodzic wyraża zgodę na dostęp do wykorzystania lokalizacji swojej oraz swojego Dziecka w celu wyświetlenia tych informacji w Aplikacji Heroo dla Rodzica na Koncie Rodzica do którego Rodzic posiada login i hasło.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach oraz danych Twojego Dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ).

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać zarówno dane o Twojej lokalizacji jak i dane o lokalizacji Twojego Dziecka również w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ).

W przypadku, gdy Rodzic odmówi udostępnienia w / w danych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług, przez co dostęp do naszych Aplikacji nie będzie możliwy.

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zbieramy i wykorzystujemy następujące rodzaje informacji i danych osobowych dotyczących Ciebie i Twojego Dziecka jako osób korzystających z naszych aplikacji przy czym zawsze staramy się by przetwarzać tylko te dane osobę które są niezbędne i w minimalnym zakresie:

1) Twoje imię i nazwisko,
2) Twój adres e-mail,
3) numer telefonu podany przez Ciebie jako Twój numer telefonu,
3) login do Aplikacji Heroo dla Rodzica,
4) lokalizacja urządzenia końcowego z którego łączysz się z Aplikacją Heroo dla Rodzica,
4) imię i nazwisko Twojego Dziecka,
5) numer telefonu podany przez Ciebie jako numer telefonu Twojego Dziecka
6) data urodzenia Twojego Dziecka,
7) wizerunek dziecka znajdujący się na zdjęciu załączonym przez Ciebie w Aplikacji Heroo dla Rodzica,
8) numery telefonów podane przez Ciebie jako numery telefonów, które mogą się kontaktować i z którymi może kontaktować się Twoje Dziecko z numeru podanego przez Ciebie jako numer telefonu Twojego Dziecka
9) historię połączeń przychodzących i wychodzących na numer telefonu podany przez Ciebie jako numer telefonu Twojego Dziecka
10) informacje na temat zainteresowań Twojego dziecka oraz sposobów spędzania wolnego czasu, Informacje na temat postępów Twojego Dziecka w tzw. „Świecie Heroo”, w szczególności przyjętych proponowanych przez aplikację wyzwań i ich wykonania
11) lokalizacja urządzenia końcowego z którego Twoje Dziecko łączysz się z Aplikacją Heroo dla Dziecka,
12) parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez Ciebie jako użytkownika Aplikacji Heroo dla Rodzica oraz przez Twoje Dziecko do korzystania z Aplikacji Heroo dla Dziecka,
13) adres IP,
14) data i czas serwera.

Podczas tworzenia Konta w Aplikacji Heroo dla Rodziców i Aktywowania Aplikacji Heroo dla Dzieci żądamy i wykorzystujemy dostęp do kamery Urządzenia Twojego Dziecka, ale tylko jeden raz w celu zeskanowania wygenerowanego w Aplikacji Heroo dla Rodzica kodu QR co jest niezbędne dla połączenia Aplikacji Heroo dla Dziecka z Aplikacją Heroo dla Rodzica.

5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Zarówno Twoje dane osobowe jak i dane osobowe Twojego Dziecka ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa.

Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych oraz danych Twojego Dziecka. Są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:


W stosownych umowach z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im dane mają być chronione zgodnie z RODO.

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Zarówno Twoje dane osobowe jak i dane osobowe Twojego Dziecka będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy czyli tak długo, jak to jest niezbędne do celu wykonania zawartej z Tobą umowy i prowadzenia dla Ciebie Konta w Aplikacji Heroo dla Rodzica powiązanego z Aplikacją Heroo dla Dziecka.

Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia (np. z tytułu reklamacji), to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

Przechowujemy dane o lokalizacji tak długo, jak długo uzasadnione jest świadczenie Usług, a następnie usuniemy dane lokalizacji związane z Twoim profilem w Aplikacji Heroo dla Rodzica.

Jesteśmy w stanie utrzymywać dane lokalizacyjne przez dłuższy okres w celu analizy narastających trendów i wskaźników. Jeśli chcesz odmówić zbierania danych o lokalizacji, w ustawieniach urządzenia mobilnego, na którym zainstalowane są nasze Aplikacje, ogranicz dostęp aplikacji do danych o lokalizacji.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

7. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy zarówno Twoje dane osobowe jak i dane osobowe Twojego Dziecka, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania.

Te prawa to: Prawo dostępu do danych osobowych uregulowane w art. 15 RODO

Artykuł 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprostowania danych uregulowane w art. 16 RODO

Artykuł 16 Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21 Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Pawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20 Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail na adres [email protected] Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr + 48 699 595 699 lub pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta Heroo S.A. ul. Przemysłowa 4a, 85-758 Bydgoszcz.

8. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl/.

9. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Zbieramy zarówno Twoje dane osobowe jak i dane osobowe Twojego Dziecka przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy i świadczenia Usług. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy i korzystanie z Aplikacji Heroo dla Rodzica i Aplikacji Heroo dla Dziecka.

10. Skąd mamy dane osobowe

Zarówno Twoje dane osobowe jak i dane Twojego Dziecka mamy wyłącznie od Ciebie. Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików Cookies pozyskujemy w sposób automatyczny.

11. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików Cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. Pozostałe zaś dane osobowe nie są w ten sposób przetwarzane.